Utfyllende monteringsveiledning følger med skiltet

Alle skilt leveres med en utfyllende monteringsveiledning som er påklistret en skiltdel i egen plastlomme.
På denne blir monteringen beskrevet i tekst og bilder slik at alle kan montere våre skilt uten problemer.
Alle deler som tilhører selve skiltet er pakket med i leveransen.
Festemidler som holder skiltet til vegg eller stativ må montøren holde selv.
Ingen skiltdeler leveres større enn at de kan håndteres på forsvarlig måte.

NOEN AV VÅRE MEGET FORNØYDE KUNDER

Back to top